Hovedside
  Om Firma
  Forretningsidè
  Visjon
  Historie
  IT
  Båt
  Kontakt oss
   


 

Firmaprofil

Maritime Tjenester AS (MTAS) ble etablert i 2002. Selskapet har en todelt firmaprofil der hovedaktiviteten i selskapet er leveranse av informasjons teknologi (IT) tjenester rettet mot nasjonale og internasjonale maritime virksomheter. Sekundært vil firmaet levere ulike tjenester til det private lystbåtmarkedet.

MTAS har lang og omfattende erfaring, fra både leverandør og kundesiden, i utvikling og drift av forretningskritiske IT løsninger til både offshore og rederi virksomheter.

Selskapet vil operere som en uavhengig partner hvor vi til enhver tid vil benytte de leverandører eller underleverandører som passer best til din virksomhet.