Hovedside - Om firma - Historie  
         
 

 

 
 

Historie

 
 
2012.

MTAS-Invest AS fusjoneres inn i Maritime Tjenester AS for å forenkle selskapsktrukturen.

Maritime Tjenester inngår kontrakt med Bergen Marine Service AS.

2010.

Maritime Tjenester AS inngår avtale om teknisk drift og bemanning av passasjerfartøyet MS Coast Bergen med selskapet Bergen Coast AS.

2009.

Samarbeidsavtalen vedrørende drift av Bergen Båt Service AS og Dolviken Brygge AS avsluttes. MTAS-Invest investerer i eiendomsmarkedet og inngår partnerskap med Restaurant selskapet KJS. Selskapets satsning på IT-tjenester intensiveres.

2007.

MTAS's aksjer i Dolviken Brygge AS selges til Lunde og Haugland Eiendom. MTAS inngår avtale om videre administrativ og operativ drift av marinaen.

Samarbeidsavtale inngås mellom MTAS og Bergen Båt Service AS om etablering og drift av verksted for fritidsbåter på Dolviken Brygge sine landarealer. MTAS blir engasjert til å bygge opp verkstedet og får også ansvar for driften.

2006.

Etter å ha høstet en del erfaring med drift med flere ansatte, har selskapet inntil videre besluttet å redusere bemanningen og service kapasiteten til fritidsbåtmarkedet. Selskapet vil ha fokus på optimalisering av driften av Dolviken Brygge AS og begrense servicetjenester for fritidsbåter til den eksisterende kundebase.

Selskapet MTAS Invest AS overtar samtlige aksjer i Maritime Tjenester AS.

2004.

Selskapets eier investerer i Marina anlegget Dolviken Brygge. Anlegget disponerer og leier ut ca 230 båtplasser. Maritime Tjenester inngår avtale om administrativ og operativ drift av Marinaen. Tilleggstjenester knyttet til marinaen utføres av Maritime Tjenester AS. Selskapet ansetter Sissel Økland som regnskapsmedarbeider i 20 % stilling.

Selskapet ansetter Kenneth Johannesen som serviceleder og mekaniker.

2003.

Selskapet satser i større grad på servicetjenester til fritidsbåtmarkedet. Selskapet leier lokaler til slippsetting og reperasjon av fritidsbåter.

2002.

Maritime Tjenester AS ble etablert 04.04.2002.Selskapet hadde en todelt profil med hovesatningsområde på rådgivende og driftstekniske datatjenester mot shipping og offshore virksomheter. Sekundært ønsket firma å levere servicetjenester til det private lysbåt markedet i Bergensregionen.