Hovedside
  Om firma
  IT
  Rådgivning
  Prosjekt
  Drift
  Kurs
  Kunder
  Priser
  Båt
  Kontakt oss
   


 

IT tjenester

Maritime Tjenester AS (MTAS) leverer IT-tjenester innenfor et bredt fagspekter.

MTAS har lang og omfattende erfaring, fra både leverandør og kundesiden, i utvikling og drift av forretningskritiske IT løsninger til både offshore og rederi virksomheter.

Selskapet vil operere som en uavhengig partner, hvor vi til enhver tid vil benytte de leverandører eller underleverandører som passer best til din virksomhet.