Hovedside - IT - Kurs  
         
 

 

 
 

Kurs og opplæring

 
 

 

MTAS tilbyr ulike IT- kurs og opplæring for våre kunder for å effektivisere hverdagen. Det er viktig å bevisstgjøre dine medarbeidere på hvordan de håndterer de daglige verktøy og rutiner på en sikker måte, som ikke skader bedriften. Dette kan gjøres igjennom kundetilpassede kurs og opplæring.

MTAS kan gå inn i din bedrift, kartlegge arbeidsmønster hos dine medarbeidere, og på bakgrunn av dette gi anbefalinger til IT Kurs og opplæring som vil kunne bedre effektiviteten.