Hovedside - IT - Prosjekt  
         
 

Prosjektledelse og System implementering

 
 

For at en bedrift skal lykkes med sine IT prosjekter, er der mange behov som skal tilfredstilles. Noen av de viktigste elementene for at man skal lykkes, er at man vet hva man ønsker og hvorfor. Er dette klart definert har man et godt utgangspunkt for å lykkes med den videre praktiske gjennomføringen av prosjektet. Kontroll og oversikt over prosjektets økonomi er selvfølgelig vesentlig. Prosjektet må følges opp økonomisk gjennom alle faser fra budsjett til overlevering drift.

Svært ofte viser det seg at bedrifter undervurderer behovet for å tildele nok interne menneskelige ressurser til å følge opp sine prosjekter. Videre mangler disse ofte den nødvendige grunnleggende IT kunnskap for å vurdere, rettlede og kvalitetsikre leveransen fra systemleverandør. Dette fører naturlig nok til forsinkelser, ustabile eller ufullstendige implementeringer, og ikke minst store kostnadsoverskridelser.

Maritime Tjenester (MTAS) har spisskompetanse innenfor offshore/rederi bransjens forretningsprosesser og kan derfor effektiv assistere i evaluering av nye eller implementering av eksisterende IT prosjekter.

Vi kan tilby:

  • Prosjektadministrasjon.
  • Praktisk gjennomføring av prosjekter.
  • Vedlikehold av eksisterende applikasjoner.
  • Systemintegrasjon.
  • Spisskompetanse innenfor et vidt spekter av standard applikasjoner benyttet i bransjen.

 

 

 

 

 

 

"Vanskelig?"