Hovedside - IT - Strategi og Rådgiving  
         
 

Strategi og Rådgiving

 
 

Maritime Tjenester AS kan gi deg og din bedrift verdifulle råd om hvorledes du kan øke utnyttelsesgraden av dine IT investeringer.

De fleste virksomheter har kostbare og avanserte virksomhetskritiske datasystemer, hvor en ikke klarer å ta ut det besparelsespotensial som ligger i programvaren. Dette skyldes som oftest ikke programvaren i seg selv, men det faktum at utnyttelsesgraden er et resultat av hvorledes programvaren støtter eller bygger opp om de enkelte forretningsprosesser i din bedrift. I slike prosesser inngår ofte informasjon fra ulike datasystemer. Uten en enhetlig IT strategi vil bedriften fort inneha en serie av datasystemer som delvis inneholder samme informasjon, og som fungerer dårlig med hverandre.

Som eksempler på strategiske og rådgivende tjenester MTAS kan gjøre for deg og din bedrift, vil vi trekke frem følgende:

  • Utarbeidelse av strategi dokumenter.
  • Utarbeidelse av IT-planer.
  • Etablering av ”policies”.
  • Utarbeidelse av budsjett.
  • Organisasjonsarbeid.
  • Sikkerhetsvurderinger.
  • Kost/nytte evalueringer.
  • Kartlegging av forretningsprosesser.

 

 

 

 

 

 

"Vi viser vei"